Çerez Politikası

Şişecam, internet sitesinde kullanıcılarına daha iyi bir hizmet sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Cookie Policy

Şişecam uses cookies on its website to provide better services to its users. Please click here for more information on our Cookie Policy.

Политика за бисквитки

Şişecam използва бисквитки за осигуряване на по-добро преживяване на посетителите на уебсайта на компанията. Натиснете тук за повече информация относно Политиката ни за бисквитки.

Informativa sui Cookie

Şişecam utilizza i cookie per fornire una migliore esperienza agli utenti del suo sito web. Clicca qui per ulteriori informazioni sulla nostra Informativa sui Cookie.

Политика в отношении файлов cookie

Şişecam использует файлы cookie, чтобы пользователи могли комфортно посещать наш сайт. Нажмите сюда , чтобы ознакомиться с Политикой в отношении файлов cookie.

Cookie-Richtlinie

Şişecam verwendet Cookies, um Nutzern bzw. Besuchern seiner Webseite ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Für weitere Informationen zu unserer Cookie-Richtlinie klicken Sie bitte hier.

Cookie-szabályzat

A Şişecam cookie-kat (sütiket) használ, hogy jobb felhasználói élményt nyújtson a weboldalán. Kattintson ide a Cookie-szabályzatunkkal kapcsolatos további információkért.

Politika kolačića

Şişecam koristi kolačiće kako bi svojim korisnicima pružio bolje iskustvo na svojoj web stranici. Kliknite ovdje za više informacija o našoj politici kolačića

Politica privind fișierele cookie

Șișecam utilizează cookie-uri pentru a oferi o experiență mai bună pentru utilizatori pe site-ul său. Faceți clic aici pentru mai multe informații despre Politica privind fișierele cookie.

Pravidlá používania súborov cookies

Şişecam používa súbory cookies na poskytnutie lepšieho dojmu svojim používateľov na svojej webovej stránke. Kliknutím sem zobrazíte ďalšie informácie o našich Pravidlách používania súborov cookies.

MENU
SK

Podmienky používania

Váš prístup na web stránku alebo používanie akýchkoľvek informácií na web stránke znamená, že ste prijali nasledovné podmienky. Naša spoločnosť má právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť a aktualizovať podmienky i nariadenia v rámci tohto právneho oznámenia a všetky druhy obsahu, názorov a informácií na web stránke.

Naša web stránka a jej obsah boli vo všeobecnosti pripravené na účel informovania. Žiadna informácia uvedená na stránke nemá zámer niečo navrhovať alebo vykonávať. Zodpovednosť za všetky druhy rozhodnutí prijatých na základe informácií na stránke nesie samotný používateľ. Naša spoločnosť nemôže byť v žiadnom prípade zodpovedná za škody vyplývajúce z informácií alebo úkonov vykonaných na základe informácií publikovaných na tejto stránke alebo z nemožnosti prístupu na stránku. V rámci toho sú finančné údaje a informácie o produktoch ponúkaných na web stránke určené iba na informačné účely a nemajú žiadny obchodný účel ani zámer. Podobne môže spoločnosť zahrnúť do web stránky informácie, ktoré zbiera zo zdrojov, o ktorých vie, že sú spoľahlivé. Nezaručuje sa tým však presnosť týchto informácií.

Z týchto dôvodov sa používateľom odporúča potvrdiť alebo získať potvrdenú presnosť informácií ešte pred konaním na základe informácií, názorov a obsahu na stránke. Ani spoločnosť, ani jej partneri, manažéri, zamestnanci či iné osoby v žiadnom prípade neprijímajú zodpovednosť za akúkoľvek škodu vyplývajúcu z použitia obsahu na web stránke.

V prípade, že navštívite iné stránky použitím odkazov na našej web stránke, platné budú podmienky používania danej stránky a presnosť obsahu týchto web stránok nie je potvrdená ani zaručená. Je výhradne na návštevníkoch, či tieto odkazy využijú, pričom spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z prístupu alebo používania daných stránok prostredníctvom poskytnutých odkazov.

Všetky autorské práva a/alebo práva duševného vlastníctva značiek, log, emblémov, obrázkov, úvodných filmov a podobných materiálov na našej web stránke patria našej spoločnosti, a sú chránené Zákonom o právach duševného vlastníctva číslo 5846 a inými zákonmi a nariadeniami. Reprodukcia, distribúcia, nahrávanie, tlačenie, publikovanie a používanie na komerčné účely inými spôsobmi podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu našej spoločnosti. V prípade zistenia akéhokoľvek porušenia vlastníckych práv k obsahu na našich web stránkach sa poraďte s našou spoločnosťou.

Okrem žiadostí o prácu bude akýkoľvek písomný materiál alebo údaje, otázky, komentáre, návrhy, atď., ktorý nie je osobný, a ktorý akýmkoľvek spôsobom sprostredkujete na túto web stránku, považovaný za nedôverný a neregistrovaný. Všetky druhy názorov, grafických umeleckých diel, vynálezov, vývojov, návrhov alebo konceptov (vrátane, ale nie výlučne, vývoja produktov, výroby, reklamy a marketingu), ktoré sprostredkujete alebo zverejníte, sa stávajú vlastníctvom našej spoločnosti a môžu byť použité (vrátane, ale nie obmedzene, na výrobu, zverejnenie, prenos, publikovanie a oznamovanie) komerčne alebo nekomerčne bez nároku na platbu vám alebo inej osobe. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že deti mladšie ako 18 rokov ponúknu informácie bez súhlasu svojich rodičov alebo opatrovníkov.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré sa môžu vyskytnúť na hardvéri vášho počítača alebo iných vlastnostiach v dôsledku vášho prístupu na túto stránku alebo používania tejto stránky, alebo sťahovania akýchkoľvek informácií alebo dokumentov, vrátane akéhokoľvek zvuku, obrazu a písma, alebo akejkoľvek škody, ktorá môže byť spôsobená škodlivým softvérom infikujúcim vaše počítačové systémy.

Naša spoločnosť automaticky a anonymne zhromažďuje vlastnosti, ako je intenzita používateľov, navštívené sekcie, kliknuté oblasti počas surfovania používateľov na web stránke. Tieto údaje sa používajú len na určenie miery sledovania rôznych sekcií a oblastí, a nesúvisia s osobnými údajmi žiadneho z návštevníkov. V prípadoch, keď sa technológia s názvom cookie používa na určenie toho, ako používatelia navštevujú stránky prostredníctvom prechodu cez stránky, zhromažďujú sa štatistické údaje rovnakým spôsobom na určenie miery sledovania a klikania na rôzne oblasti stránky, čo nemá povahu súkromného aplikovania. Táto technológia má za cieľ umožniť jednoduchý prístup používateľov k obsahu sekcií, ktoré často navštevujú pri prvej návšteve stránky. Svoje nastavenia cookie súborov môžete zmeniť vo vašom počítači. V tomto prípade sa však môžu objaviť rozdiely v tom, ako budete môcť používať našu web stránku. ​